مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آسانسور بیمارستان میلاد

 

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

شرح آگهی

مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران (بیمارستان میلاد) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه آسانسور درمانگاه این مؤسسه اقدام نماید.

مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران (بیمارستان میلاد) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه آسانسور درمانگاه این مؤسسه اقدام نماید.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 03/05/98، ضمن واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب جاری همراه شماره 49754786 بانک رفاه کارگران به نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران (بیمارستان میلاد) و ارائه اصل فیش واریزی، جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8:00 صبح الی 16:00 به نشانی : تهران، اتوبان شهید همت، جنب برج میلاد، بیمارستان میلاد، طبقه همکف، واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 05/05/98 و زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یک‌شنبه مورخ 06/05/98 می‌باشد.

مشاهده آگهی در سایت رسمی
https://miladhospital.com/news/1096

شناسه آگهی : 1005d250e3b5aa25

پیامها