تامین‌اجتماعی و ابطال نسخه‌ها با صدور دفترچه جدید

مدیر کل نام نویسی سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور صیانت از منابع سازمان و ممانعت از سوءاستفاده‌ها، در زمان تعویض دفترچه درمانی، نسخه‌های موجود در دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط می شود.

دارو و درمان یکی از نیازهای پایه ای انسان مخصوصا در دوره بیماری و سالمندی می باشد و دنیا هر روز به سمت رفاه بیشتر برای این قشر از افراد جامعه گام برداشسته و کوشش می شود بیماری ها و داروهای بیشتری شامل دفترچه های تامین اجتماعی و بیمه های درمانی شود. اما از سوی دیگر محدودیت منابع در ارائه خدمات داروئی و درمانی ایجاب می کند که مدیرت درستی بر مصرف و بهینه سازی الگوهای مصرف چه در بخش دارو و یا درمان صورت پذیرد.

در این راستا بهروز کریمی مدیر کل نام نویسی سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به احتمال سو استفاده از نسخ خام دفترچه‌های تعویضی، مفقودی و یا سرقتی و بروز خسارت به منابع سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان، تدابیری اتخاذ شده که در هنگام تعویض دفترچه، نسخ دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط شود.

وی اعلام کرد: به منظور پاسداری از منابع سازمان، پیشگیری از تضییع حقوق ذینفعان و پیشگری از سو استفاده‌های احتمالی، در زمان عوض کردن دفترچه درمانی، نسخه‌های موجود در دفترجه پیشین از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.

وی گفت: از آنجا که ممکن است نسخ خام دفترچه‌های تعویضی، گمشده و یا سرقتی، مورد سو استفاده قرار گیرد و از این طریق خسارات قابل توجهی به این سازمان، بیمه شده‌ها و افراد ذینفع وارد شود، در هنگام تعویض دفترچه، نسخ دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این روش ممکن است در مواردی نسخه‌های دارو، آزمایش و… که هنوز توسط مراکز مربوطه مورد استفاده قرار نگرفته اند نیز ابطال و مشکلاتی برای مخاطبان ایجاد شود، از این رو به منظور به حداقل رساندن تبعات مکانیسم یادشده برای مخاطبان، کاربران سیستم خدمات متمرکز دفترچه درمانی در شعب و کارگزاری‌ها قبل از تعویض دفترچه در صورت مشاهده نسخ استفاده نشده موضوع را به بیمه شده اطلاع می‌دهند.

مدیر کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی همچنین از بیمه شدگان خواست حتی المقدور پس از اتمام تمامی برگهای دفترچه و بهره برداری از آنها در مراکزی از قبیل داروخانه ها، آزمایشگاه‌ها و … اقدام به تعویض دفترچه کنند.

By طب نام

طب نام - بانک اطلاعات مطب - داروخانه - آزمایشگاه - تجهیزات پزشکی در سایت طب نام