داروخانه رفتن و مشکل کرونا

آموزش رفتن به داروخانه و خرید امن دارو از داروخانه بدلیل مشکل شیوع کرونا

داروخانه و بیمارستان ضامن سلامتی انانس است و طبیعتا هر انسانی به محض مشاهده مشکل در بدن خود یا خانواده باید به دکتر و بیمارستان و در نهایت برای تهیه دارو به داروخانه مراجعه کند. البته این در صورت نبودن یک وضعیت خاص و پیچیده هست!

بله منظور من اینست که با وجود بیماری کرونا کار مشکل می شود.

زیرا بیماران برای درمان به بیمارستان و دکتر و داروخانه مراجعه می کنند و در نتیجه امکان انتشار ویروس در این محیط ها بسیار بالاست. پس بسیار اهمیت دارد با شیوه خرید امن آشنا شویم. در تصویر ذیل آموزش خرید امن از داروخانه نشان داده شده است.

منبع: وبدا

آموزش رفتن به داروخانه و خرید امن دارو از داروخانه بدلیل مشکل شیوع کرونا
آموزش رفتن به داروخانه و خرید امن دارو از داروخانه بدلیل مشکل شیوع کرونا

مرکز اطلاعات بهداشت، درمان و اموزش پزشکی کشور

www.Tebnam.ir

By طب نام

طب نام - بانک اطلاعات مطب - داروخانه - آزمایشگاه - تجهیزات پزشکی در سایت طب نام