سکته مغزی – فلج شدن و فناوری استنفورد

پژوهشگران دانشگاه استنفورد آمریکا دستکش ارتعاشی ساخته اند که باعث می شود انگشتان و بازوهای بیمارانی که بدلیل سکته مغزی ناقص از کنترل خارج شده دوباره به کار بیفتد.

سکته همیشه ترس آور است و البته برای جلوگیری از سکته مغزی یا سکته قلبی ورزش و البته دوری از استرس و دخانیات بهترین ابزار برای یک زندگی بدون سکته می باشند.

وقتی سکته مغزی روی می دهد دارای پیامدهای منفی کوتاه مدت یا بلندمدتی می باشد که تاری دید، فلج شدن دائمی قسمتی از بدن و یا حتی مرگ می شود. اما پژوهشگران دانشگاه استنفورد دستکش ارتعاشی را طراحی کرده اند که انگشتان و بازوی افرادی که بدلیل سکته مغزی فلج شده بود، دوباره در کنترل او قرار گیرد.

طراحی دستکش برای کنترل دوباره دست فلج شده ناشی از سکته مغزی توسط دانشگاه استنفورد آمریکا
طراحی دستکش برای کنترل دوباره دست فلج شده ناشی از سکته مغزی توسط دانشگاه استنفورد آمریکا

خلاصه خبر به انگلیسی

Doctors and engineers at Stanford and Georgia Tech have developed a vibrating glove that could help stroke survivors regain the ability to control their arms and hands.

اطلاعات کامل در سایت دانشگاه استنفورد

By طب نام

طب نام - بانک اطلاعات مطب - داروخانه - آزمایشگاه - تجهیزات پزشکی در سایت طب نام