درج آگهی محصولات و خدمات پزشکی در زمینه فروش – اجاره – تجاری – مانند اجاره یا فروش مطب – دستگاه های پزشکی و …