9,380,967,279 تومان

پاراپودیوم

09380967279
دستگاه پاراپودیوم جک دار دستگاهی برای راه رفتن افراد ضایعه نخاعی ، ام اس ، فلج مغزی و… پاراپودیوم با بهره گیری از مکانیزم خاص […]
755 بازدید کل ، 0 امروز