کشف جدید و درمان کلیه سرطان ها

کشف جدید و درمان کلیه سرطان ها. دانشمندان می‌گویند یک نوع جدید از سلول ایمنی قاتل چشم‌انداز دست‌یابی به یک «درمان سراسری» سرطان را روشن‌تر کرده‌است.

بیماری چیز ناخوشایندی است، اما بدتر از آن بیماری است که درمان ندارد و آن سرطان است که نامش هم لرزه بر اندام بیمار و کلیه افراد و خانواده های درگیر با بیمار سرطانی می اندازد.

البته سرطان بیشتر نامی ترسناک دارد و مهم ترین عامل در بهبود فرایند بیماری، حفظ روحیه است و آمادگی برای مبارزه با آن.

سرطان به مجموعهٔ بیماری‌هایی گفته می‌شود که از تکثیر مهارنشدهٔ سلول‌ها پدید می‌آیند و انواع مختلفی دارد و خوش خیم آن و اینکه چه زمانی فرایند درمان شروع شود احتمال درمان را بسیار بسیار بالا می برد.

اما در کنار همه اینها دانش پزشکی و پزشکان و پژوهشگران در سراسر جهان بصورت انفرادی یا گروهی به پژوهش می پردازند و به کمک اینترنت تازه ترین دستاوردهای پژوهشی خود را چه در قالب تیمی یا سمینارها به اشتراک می گذارند.

و امروز در خبری خوشحال کننده دانشمندان از کشف جدیدی خبر آورده اند که اگر نهائی شود شاید دیگر کل…

Read more
  • 1