درمان نابینائی و ناشنوائی با پزشکی و طب مکمل – هیپنوتیزم

بدون شک دنیای امروز مدیون مغز و رویاهای درون آن است.

به لطف دانش فرضیه های مختلفی تست و آزمایش شدند تا یک راه مناسب برای درمان پیدا شد و این راه ادامه دارد تا اینکه یا ژن انسان ها انقدر قدرتمند شود که هیچ بیماری نگیرند، و یا هیچ بیماری غیرقابل درمانی نماند...

و همه چیز از رویا شروع شد. مثل رویای پرواز

و پزشکی هم مانند هر شاخه ای از دانش،  با رویا هدفمند و نهادینه شد تا به امروز رسید و با کمک رایانه و اینترنت می رود تا مرزهای تازه ی درمان را پیش روی انسان و بیماران قرار دهد.

ذهن و قدرت آن در مدیریت اندام ها انکار ناپذیر است. امروزه انسانهای بسیاری در جهان به انواع مشکلات بینائی و شنوائی دچار هستند و پرسش این است که چرا مغز تازه متولد شده سلول به سلول هر یک از اعضای بدن را می سازد، اما وقتی به سن بلوغ می رسد این توانائی پایه ای را از دست می دهد؟  

پژوهشگران چشم پزشکی در سراسر دنیا مشغول یافتن راه های نوین برای درمان انواع بیماری های چشمی هستند و در این راه شاید یک ایده هر چند غیرعلمی و آزموده نشده بتواند ب…

Read more
  • 0

درمان شبکوری – آر.پی – رتینیت پیگمنتوزا

درمان شبکوری - آرپی - درباره رتینیت پیگمنتوزا و اخبار بیماری شبکیه

رتینیت پیگمنتوزا یا همان آرپی یک بیماری چشمی ژنتیکی می باشد که به مرور زمان باعث کاهش دید فرد در شب (شبکوری) و سپس روز و شب می شود. شاخه های مختلف چشم پزشکی مشغول پژوهش درباره این بیماری هستند.

دلیل این مشکل ژنتیکی کاهش تدریجی گیرنده های نوری شبکیه می شود. گیرنده هایی که مانند بسیاری از بخش های بدن قدرت بازسازی دوباره خود را ندارند و به این خاطر است که دید محیطی فرد به مرور دچار کاهش شده و در نهایت ممکن است به دید لوله تفنگی برسد.

یک نفر از 40000 نفر مردم دنیا به این بیماری ارثی که شبکیه چشم را درگیر می کند مبتلا می باشند. بیماری که در ابتدا شب کوری پیشرونده را بوجود می آورد، سپس آب مروارید و به مرور کاهش دید محیطی که باعث می شود اشیاء را ندیده و به آنها برخورد کنید.

زمانیکه سلول های استوانه ای و مخروطی هر دو از دست بروند. برخی از ژن های مرتبط با رتینیت پیگمنتوزا با دیگر بیماری های چشمی شامل بیماری به نام دیستروفی مخروطی-استوانه ای نیز مرتبط می باشند. دیسترو…

Read more
  • 2