ترافیک تهران و استفاده از آمبولانس !

استفاده افراد پولدار، سبلیریتی ها و معلمان کنکور از آموبلانس برای فرار از ترافیک تهران!

باور هر فرد پایه ای ترین بخش از مرکز تصمیم و احساس وی را تشکیل داده و تقریبا به تمام امور زندگی وی برای هر گونه تصمیم گیری منطقی و احساسی (عقلی و دلی) جهت می دهد. حالا تصور کنید باور فرد به هر دلیل مثل سوء استفاده افراد فرو بریزد!

حال تصور کنید چه فاجعه ای پیش می آید وقتی باور یک جامعه فروبریزد که نمونه های آنرا در جامعه امروز ایران بسیار دیده ایم!

در باور مردم ایران این باور وجود دارد که هر وقت آمبولانسی را در آینه خودرو دیده و یا صدای انرا شنیدند بدون کمترین محاسبه سود و زیان و هر طوری شده راه را برای آمبولانس باز کنند. زیرا باور دارند فردی درون آمبولانس است که نیاز فوری به خدمات حیاتی دارد و جانش در خطر است.

حالا تصور کنید یک فرد پولدار، یا یک معلم خصوصی کنکور و یا یک هنرپیشه یا فوتبالیست یا ستاره برای فرار از ترافیک تهران از آمبولانس استفاده کرده و به ریش تک تک راننده هایی که در ترافیک هستند بخندد!

بله متاسفانه این واقعیت دارد! شهری که بدلی…

Read more
  • 0